NYC @taramcpherson @e_whitey and @camillergarcia #flashbackfriday

NYC @taramcpherson @e_whitey and @camillergarcia #flashbackfriday